Fara beint í efnið

Hjón sem eru með börn undir 18 ára aldri á heimilinu þurfa að semja um:

  • forsjá þeirra

  • hvar þau eigi lögheimili

  • framfærslu þeirra

Meginreglan við skilnað er sameiginleg forsjá yfir börnunum þó hægt sé að ákveða að forsjáin verði á hendi annars foreldris. 

Ákveða þarf hvar lögheimili barns skuli skráð í kjölfar skilnaðar og fylgja því ýmis réttindi og skyldur.

Foreldrum er skylt við skilnað að tryggja að réttur barns/barna til framfærslu sé tryggður. 

Ef foreldrana greinir á um forsjá eða lögheimili barnsins er málinu vísað í sáttameðferð

Ef foreldrarnir geta ekki leyst ágreininginn um forsjá og/eða lögheimili í sáttameðferð, verður að leita til dómstóla til að leysa úr honum.

Skilnaðarleyfi verður ekki gefið út nema fyrir liggi samkomulag um forsjá og lögheimili barnanna eða fyrir liggi staðfesting á því að dómsmál hafi verið höfðað um ágreininginn.

Hjónum er ekki skylt að ákveða fyrirkomulag umgengni við skilnað. Í viðtali hjá sýslumanni vegna skilnaðar er leiðbeint um umgengni og getur annað hjóna eða þau bæði óskað eftir því að sýslumaður taki til meðferðar umgengnismál samhliða skilnaðarmáli.

Beiðni um skilnað

Þjónustuaðili

Sýslu­menn