Fara beint í efnið

Höfða má skilnaðarmál fyrir dómstólum. Það á einkum við ef leyfi til skilnaðar fæst ekki hjá sýslumanni, til dæmis ef annað hjóna mætir ekki í boðað viðtal eða neitar að skilja, þarf það hjóna sem óskar skilnaðar að höfða dómsmál fyrir héraðsdómi. Það er þó ekki nauðsynlegt að leita fyrst til sýslumanns vegna skilnaðar áður en skilnaðarmál er höfðað fyrir dómstólum. 

Í skilnaðarmáli fyrir dómstólum er gerð krafa um skilnað að borði og sæng, beinan lögskilnað eða eftir atvikum lögskilnað að undangengnum skilnaði að borði og sæng. Í dómsmáli hefur dómari lagaheimild til að taka efnislega afstöðu til þess hvort að veita eigi skilnaðinn á grundvelli kröfunnar óháð því hvort hjón séu sammála. 

Í skilnaðarmáli fyrir dómstólum þarf eftir sem áður að ákveða forsjá, lögheimili og meðlag vegna barna hjóna. Þá þarf að skipta eignum og skuldum ef þeim er til að dreifa eða eftir atvikum lýsa yfir eignaleysi. 

Ef ekki er samkomulag um forsjá og/eða lögheimili barna þarf að höfða forsjár og/eða lögheimilismál fyrir dómstólum. 

Ef ekki er samkomulag um fjárskipti, þarf að fara fram á opinber skipti til fjárslita fyrir dómstólum. Í dómsmáli til skilnaðar þarf samhliða að leggja fram beiðni um opinber skipti til fjárslita, eða leggja fram staðfestingu þess efnis að opinber skipti til fjárslita séu hafin.

Beiðni um skilnað

Þjónustuaðili

Sýslu­menn