Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Sambúðarslit

Beiðni um gerð samnings vegna slita á sambúð

Við sambúðarslit fólks sem ekki á saman barn/börn undir 18 ára aldri nægir að tilkynna Þjóðskrá um breytt heimilisfang

Sambúðarslit þegar aðilar eiga saman barn/börn undir 18 ára aldri

Panta þarf viðtalstíma hjá sýslumanni til að slíta skráðri sambúð einstaklinga sem eiga saman barn/börn undir 18 ára aldri. Hægt er að fylla út beiðni um gerð samnings vegna slita á sambúð stafrænt eða bóka tíma hjá sýslumanni í því umdæmi sem annað foreldranna býr.

Við sambúðarslit þarf að ákveða:

Við sambúðarslit er báðum foreldrum skylt að tryggja að réttur barns til framfærslu sé virtur.

Við sambúðarslit er foreldrum skylt að tryggja að barn hafi umgengni við báða foreldra eftir sambúðarslitin. Foreldri eða foreldrar geta óskað eftir að sýslumaður taki til meðferðar umgengnismál samhliða máli vegna sambúðarslita.

Viðtal vegna sambúðarslita

Viðtalið fer fram hjá sýslumanni eða löglærðum fulltrúa hans, sem veitir upplýsingar um þær lagareglur sem reynir á við sambúðarslitin.  Afstaða foreldra til forsjár, lögheimilis og framfærslu barns/barna eru bókaðar á fundinum.

Foreldrar geta annað hvort mætt saman í viðtal eða hvort í sínu lagi. Ef annað foreldri kýs að mæta eitt, er hitt boðað til viðtals síðar. Heimilt er að viðtöl fari fram í gegnum síma eða fjarfundabúnað. 

Heimilt er að hafa einhvern með sér í viðtali en foreldrar þurfa að vera sammála um það hverjir eru viðstaddir. 

Hægt er að óska eftir því að viðtalið fari fram á ensku en ef þörf er á túlki, þarf viðkomandi sjálfur að útvega hann.

Staðfesting vegna sambúðarslita

Ef foreldrar eru sammála um forsjá barns/barna, lögheimili og framfærslu, gefur sýslumaður út staðfestingu vegna sambúðarslita og sendir tilkynningu um breytt lögheimili til Þjóðskrár Íslands.

Sá sem getur ekki gefið upp breytt lögheimili við fyrirtökuna, þarf að senda sína tilkynningu til Þjóðskrár Íslands sjálfur. Hægt er að gera það rafrænt.

Sýslumaður getur neitað að staðfesta samning um lögheimili og meðlag ef honum þykir samningurinn andstæður hag og þörfum barnsins/barnanna.

Kostnaður

Staðfestingu sýslumanns vegna sambúðarslita kostar 2.500 kr.

Ágreiningur 

Ágreiningur um forsjá eða lögheimili barns

Ef foreldra greinir á um forsjá eða lögheimili barns/barna er málinu vísað í sáttameðferð. Ef samkomulag næst ekki í sáttameðferð, getur sýslumaður ekki staðfest samning vegna sambúðarslita, fyrr en búið er að höfða dómsmál til úrlausnar ágreiningsins.

Ef samkomulag næst í sáttameðferð staðfestir sýslumaður samning vegna sambúðarslita og tilkynnir það til Þjóðskrár Íslands. 

Ágreiningur um framfærslu

Ef foreldra greinir á um framfærslu getur lögheimilisforeldri óskað eftir úrskurði sýslumanns um meðlag Foreldri sem barn býr hjá eftir samvistarslit getur einnig farið fram á úrskurð sýslumanns um meðlag frá hinu foreldrinu.


Fjárskipti

Sýslumaður kemur ekki að fjárskiptum vegna sambúðarslita. Greini aðila á er þeim bent á að leita sér aðstoðar lögmanns. 

Skráning í sambúð að nýju

Ef foreldrar skrá sig í sambúð að nýju á vef Þjóðskrár, verður forsjá sameiginleg að nýju og staðfesting sýslumanns vegna sambúðarslita fellur niður.

Lög og reglugerðir

Beiðni um gerð samnings vegna slita á sambúð

Þjónustuaðili

Sýslu­menn