Fara beint í efnið

Greiðsluþátttökukerfi - hvað þarf að borga fyrir heilbrigðisþjónustu?

Á þessari síðu

Tilvísanir/beiðnir vegna þjónustu

Tilvísanakerfið

Sjúkratryggingar niðurgreiða eftirfarandi heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með tilvísun:

 • Sérgreinalæknaþjónustu barna, rannsóknir, geisla- og myndgreiningar

  - heimilis- eða heilsugæslulæknir gefur út tilvísun

 • Sjúkraþjálfun, talþjálfun og iðjuþjálfun hjá öllum aldurshópum
  - læknir eða sjúkraþjálfari á heilsugæslustöð gefur út tilvísun

 • Sálfræðiþjónustu barna hjá sálfræðingum sem eru með samning við Sjúkratryggingar

  - tilvísun þarf að vera frá ákveðnum tilvísunarteymum eða barnageðlæknum

Greiðsluþátttaka vegna augasteinaaðgerða, ljósameðferða á húð og sértækra lýtaaðgerða er háð fyrirfram samþykki Sjúkratrygginga.

Tilvísun til sérgreinalækna

 • Börn yngri en tveggja ára og börn með umönnunarmat greiða ekkert gjald.

 • Börn á aldreinum tveggja til og með sautján ára með tilvísun frá heilsugæslu- eða heimilislækni greiða ekkert gjald. Án tilvísunar er greitt 30% samkvæmt gjaldskrá Sjúkratrygginga.

 • Ef koma barns til sérfræðings á göngudeild eða dagdeild sjúkrahúsa er í beinu fram­haldi af komu á slysadeild eða bráðamóttöku sjúkrahúsa er ekki þörf á tilvísun.

Tilvísun í sjúkraþjálfun

 • Læknir eða sjúkraþjálfari á heilsugæslustöð gefur út tilvísun.

 • Tilvísun gefur 15 skipta heimild í eitt ár frá upphafi meðferðar.

 • Einstaklingur velur sér sjúkraþjálfara. Tilvísun er skilað til sjúkraþjálfara eða sjúkraþjálfari sækir tilvísunina rafrænt. Sjúkraþjálfari sendir tilvísun til Sjúkratrygginga.

 • Börn yngri en 18 ára með tilvísun frá lækni greiða ekki fyrir þjónustuna miðað við gjaldskrá Sjúkratrygginga.

 • Almennir notendur, aldraðir og öryrkjar greiða samkvæmt greiðslustöðu.

 • Sjúkraþjálfari metur hvort þörf er á fleiri skiptum til að ljúka meðferð og sækir um til Sjúkratrygginga sé þess þörf.

Tilvísun í talþjálfun

Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga vegna frávika í málþroska og framburði einskorðast við börn sem eru með meiri háttar frávik. Nánar um skilgreiningu á meiri háttar frávikum í rammasamningi við talmeinafræðinga.

Samkomulag er um aðkomu sveitarfélaga að talþjálfun hjá börnum með minni frávik og fellur sú meðferð því ekki undir greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga.

 • Börn yngri en 18 ára með tilvísun frá lækni og greiningu og mat frá talmeinafræðingi fá talþjálfun gjaldfrjálst að uppfylltum skilyrðum. Fyrirfram samþykki þarf frá Sjúkratryggingum.

 • Almennir notendur, aldraðir og öryrkjar greiða samkvæmt greiðslustöðu sinni í greiðsluþátttökukerfinu.

 • Tilvísun gefur 15 skipta heimild í eitt ár frá upphafi meðferðar.

 • Einstaklingur velur sér talmeinafræðing og kemur tilvísun til hans.

 • Sjúkratryggingar taka þátt í einni greiningu á hverju 12 mánaða tímabili og ráðgjöf í tvö skipti skv. nánari skilyrðum í rammasamning talmeinafræðinga.

 • Talmeinafræðingur metur hvort þörf er á fleiri skiptum til að ljúka meðferð og sækir um til Sjúkratrygginga sé þess þörf.

Tilvísun í iðjuþjálfun

 • Börn yngri en 18 ára með tilvísun frá lækni fá iðjuþjálfun gjaldfrjálst, annars þarf að greiða fyrir þau 30% af gjaldskrá.

 • Almennir notendur, aldraðir og öryrkjar greiða samkvæmt greiðslustöðu sinni í greiðsluþátttökukerfinu.

 • Tilvísun gefur 15 skipta heimild í eitt ár frá upphafi meðferðar.

 • Samningur er við Sjúkratryggingar um þjónustu iðjuþjálfa við Æfingastöðina, Gigtarfélagið og Bjarg Akureyri.

 • Iðjuþjálfi metur hvort þörf er á fleiri skiptum til að ljúka meðferð og sækir um til Sjúkratrygginga sé þess þörf.

Tilvísun í húðmeðferð

 • Læknir gefur út tilvísun í ljósameðferð

 • Lasermeðferð er háð fyrirfram samþykki Sjúkratrygginga samkvæmt reglugerð 722/2009 um lýtalækningar

Sálfræðiþjónusta barna

Lýtalækningar

Augasteinsaðgerðir

Einstaklingur þarf að uppfylla ákveðin skilyrði fyrir augasteinsaðgerð með greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga.

Þrír aðilar hafa gert samning við Sjúkratryggingar um greiðsluþátttöku vegna augasteinsaðgerða: Landspítali háskólalsjúkrahús (LSH), Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) og Lentis ehf; Davíð Þór Bragason og Keith Fogg

 • Aðgerð á LSH: Ekki þarf að hafa samband við Sjúkratryggingar fyrirfram. Rukkað er samkvæmt greiðslustöðu.

 • Aðgerð á SAK: Augnlæknir sendir umsókn um greiðsluþátttöku til Sjúkratrygginga til samþykktar.

 • Svar við umsókn berst í Réttindagátt umsækjanda.

 • Ef umsókn er samþykkt er greitt samkvæmt stöðu í greiðsluþátttökukerfinu.