Fara beint í efnið

Sækja um langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu

Umsókn um langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu

Langtímavegabréfsáritun fyrir fólk í fjarvinnu veitir heimild til dvalar á Íslandi í 90 til 180 daga í þeim tilgangi að stunda héðan fjarvinnu.

Með fjarvinnu er átt við skipulag og framkvæmd vinnu með notkun upplýsingatækni, þar sem vinna sem einnig væri hægt að inna af hendi á starfsstöð erlendis er unnin utan þeirrar starfsstöðvar hér á landi. Þeim sem sinnir fjarvinnu er óheimilt að starfa í þágu innlendra aðila eða starfa á annan hátt á íslenskum vinnumarkaði. Slík störf krefjast útgáfu dvalar- og atvinnuleyfis.

Makar/sambúðarmakar og börn geta fengið útgefna langtímavegabréfsáritun sem aðstandendur einstaklings í fjarvinnu.

Handhafi langtímavegabréfsáritunar vegna fjarvinnu fær ekki útgefna íslenska kennitölu.

Gjald fyrir umsókn um langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu er 12.200 kr.

Skilyrði

Þú getur fengið útgefna langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu ef:

 • þú ert frá ríki utan EES/EFTA

 • þú ert undanþegin/-n áritunarskyldu

 • þú hefur ekki fengið útgefna langtímavegabréfsáritun á síðustu tólf mánuðum frá íslenskum stjórnvöldum

 • tilgangur dvalarinnar er að stunda fjarvinnu frá Íslandi, annaðhvort sem
  - launþegi í þágu erlends vinnuveitanda eða
  - sjálfstætt starfandi einstaklingur

 • það er ekki ætlun þín að setjast að á landinu

 • þú getur sýnt fram erlendar tekjur sem svara 1.000.000 kr. á mánuði eða 1.300.000 kr., ef einnig er sótt um fyrir maka eða sambúðarmaka.

Makar og sambúðarmakar geta fengið útgefna langtímavegabréfsáritun sem aðstandendur einstaklings í fjarvinnu, ef þeir eru undanþegnir áritunarskyldu.

Börn einstaklinga í fjarvinnu eða maka/sambúðarmaka þeirra geta fengið útgefna langtímavegabréfsáritun sem aðstandendur einstaklings í fjarvinnu, ef þau eru yngri en 18 ára og undanþegin áritunarskyldu.

Gildistími

Ef þú sækir um frá búsetulandi og kemur ekki til Íslands áður en ákvörðun um veitingu er tekin, getur þú fengið útgefna langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu í allt að 180 daga.

Ef þú sækir um frá búsetulandi en kemur inn á Schengen-svæðið áður en ákvörðun um veitingu er tekin, getur þú fengið útgefna langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu í allt að 180 daga að frádregnum þeim fjölda daga sem þú hefur dvalið á Schengen-svæðinu fyrir útgáfu áritunar.

Ef þú sækir um eftir að þú kemur inn á Schengen-svæðið, getur þú fengið útgefna langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu í allt að 90 daga.

Gildissvæði

Langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu veitir jafnframt heimild til dvalar í öðrum Schengen-ríkjum í allt að 90 daga á 180 daga tímabili.

Vinsamlegast athugið að ólíkar reglur gilda í Schengen-ríkjunum um takmarkanir á ferðalögum vegna Covid-19. Nauðsynlegt er að kynna sér hvaða reglur gilda í því Schengen-ríki sem ferðast á um eða til.


Umsóknarferli

Umsóknum er aðeins hægt að skila á pappírsformi, annað hvort í þar til gerðan skilakassa í anddyri Útlendingastofnunar að Dalvegi 18 eða með því að senda umsókn í bréfpósti á sama heimilisfang. Einnig er hægt að leggja inn umsóknir hjá embættum sýslumanna utan höfuðborgarsvæðisins.

Ef þú uppfyllir skilyrði fyrir veitingu langtímavegabréfsáritunar vegna fjarvinnu, færðu senda staðfestingu á því frá Útlendingastofnun.

Þú þarft að hafa samband við Útlendingastofnun (utl@utl.is) eftir komuna til landsins til að fá áritun útgefna. Áritun gildir frá þeim degi sem hún er gefin út.


Fylgigögn með umsókn fyrir fólk í fjarvinnu

Útlendingastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum þegar sérstakar ástæður mæla með því.

 1. Greiðslukvittun

 2. Passamynd (35mm x 45mm) ekki eldri en 6 mánaða.

 3. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma áritunar. Ljósrit þarf að vera af:
  - persónusíðu

  - síðu með undirskrift umsækjanda

  - áritunum

  - komu- og brottfararstimplum inn á og út af Schengen-svæðinu á síðastliðnu ári.

 4. Sjúkra- og slysatrygging. Sé umsækjandi ekki tryggður hjá íslensku tryggingafélagi þurfa að fylgja nákvæmar upplýsingar um tryggingu frá heimalandi. Á afriti af tryggingaskírteini þurfa að koma fram upplýsingar um hvar viðkomandi trygging gildir og hversu lengi.

 5. Gögn sem staðfesta tilgang dvalar hér á landi. Staðfesting frá vinnuveitanda um að umsækjanda sé heimilt að inna starf sitt af hendi hér á landi í fjarvinnu, ef umsækjandi er launþegi, eða staðfesting á því að umsækjandi sé sannanlega sjálfstætt starfandi í því landi sem hann hefur fasta búsetu eða starfar alla jafna, ef umsækjandi er sjálfstætt starfandi.

 6. Staðfesting á að tekjur vegna fjarvinnunnar muni samsvara kr. 1.000.000 á mánuði. Launþegi getur til dæmis framvísað ráðningarsamningi með upplýsingum um mánaðarlaun. Sjálfstætt starfandi einstaklingur getur til dæmis framvísað samningum um þau verkefni sem hann hyggst vinna í fjarvinnu með upplýsingum um umsamdar greiðslur. Athugið að ef einnig er sótt um fyrir maka eða sambúðarmaka þurfa tekjur fyrir fjarvinnuna að samsvara kr. 1.300.000 á mánuði.

 7. Sakavottorð. Ef ástæða þykir til, getur Útlendingastofnun farið fram á að umsækjandi skili inn sakavottorði.


Fylgigögn með umsókn fyrir maka/sambúðarmaka

 1. Greiðslukvittun

 2. Passamynd (35mm x 45mm) ekki eldri en 6 mánaða.

 3. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma áritunar. Ljósrit þarf að vera af:

  • persónusíðu

  • síðu með undirskrift umsækjanda

  • áritunum

  • komu- og brottfararstimplum inn á og út af Schengen-svæðinu á síðastliðnu ári.

 4. Sjúkra- og slysatrygging. Sé umsækjandi ekki tryggður hjá íslensku tryggingafélagi þurfa að fylgja nákvæmar upplýsingar um tryggingu frá heimalandi. Á afriti af tryggingaskírteini þurfa að koma fram upplýsingar um hvar viðkomandi trygging gildir og hversu lengi.

 5. Hjúskaparvottorð eða gögn sem staðfesta að sambúð hafi varað í að minnsta kosti eitt ár.

Skila þarf inn afriti af vottorðum. Útlendingastofnun getur þó óskað eftir frumritum og eða lögformlegri staðfestingu ef svo ber undir, sjá upplýsingar um kröfur til fylgigagna.


Fylgigögn með umsókn fyrir barn

 1. Greiðslukvittun

 2. Passamynd (35mm x 45mm) ekki eldri en 6 mánaða.

 3. Ljósrit vegabréfs. Gildistími skal vera minnst 90 dagar umfram gildistíma áritunar. Ljósrit þarf að vera af:

  • persónusíðu

  • síðu með undirskrift umsækjanda

  • áritunum

  • komu- og brottfararstimplum inn á og út af Schengen-svæðinu á síðastliðnu ári.

 4. Sjúkra- og slysatrygging. Sé umsækjandi ekki tryggður hjá íslensku tryggingafélagi þurfa að fylgja nákvæmar upplýsingar um tryggingu frá heimalandi. Á afriti af tryggingaskírteini þurfa að koma fram upplýsingar um hvar viðkomandi trygging gildir og hversu lengi.

 5. Fæðingarvottorð.

 6. Forsjárgögn. Aðeins forsjárforeldrar geta sótt um langtímavegabréfsáritun fyrir barn sitt. Eftirfarandi gögn geta sýnt fram á hver fer með forsjá barns:
  - Forsjárgögn sem gefin eru út af þar til bæru stjórnvaldi, s.s. sýslumanni eða dómstólum. Skilyrði er að gögnin séu ekki eldri en 6 mánaða. Ef barnið kemur aðeins með öðru forsjárforeldri sínu til Íslands þarf einnig að leggja fram frumrit vottaðrar yfirlýsingar þess foreldris sem ekki kemur með til Íslands um að það sé samþykkt því að barnið fái langtímavegabréfsáritun á Íslandi.
  - Skilnaðargögn. Ef foreldrar barns eru skildir að lögum og fram kemur í skilnaðargögnum hver fer með forsjá barns teljast þau gögn nægileg til staðfestingar á forsjá
  - Dánarvottorð. Ef annað forsjárforeldri barns er látið og eftirlifandi forsjárforeldri fer eitt með forsjá þess, telst staðfest afrit dánarvottorðs nægileg staðfesting á forsjá.

 7. Staðfesting varðandi nám barns. Með umsókn barns á aldrinum 6 til 16 ára þarf að fylgja skrifleg staðfesting á því að
  - barn fái fjarkennslu frá skóla í heimaríki
  - skóli á Íslandi hafi samþykkt að taka við barninu eða
  - barnið fái heimakennslu.

Skila þarf inn afriti af vottorðum. Útlendingastofnun getur þó óskað eftir frumritum og eða lögformlegri staðfestingu ef svo ber undir, sjá upplýsingar um kröfur til fylgigagna.

Umsókn um langtímavegabréfsáritun vegna fjarvinnu

Þjónustuaðili

Útlend­inga­stofnun