Fara beint í efnið

Friðlýsing æðarvarps

Beiðni um friðlýsingu æðarvarps

Friðlýsing æðarvarps gildir á tímabilinu 15. apríl til og með 14. júlí ár hvert.

Friðlýsingin felur í sér að:

  • öll skot eru bönnuð innan 2 km frá æðarvarpi, nema brýna nauðsyn beri til

  • ekki má leggja net í sjó nær friðlýstu æðarvarpi en 250 m frá stórstraumsfjörumáli, nema með leyfi varpeiganda

  • öll óviðkomandi umferð og röskun er bönnuð, nema með leyfi varpeiganda

  • allur óþarfa hávaði af völdum manna og véla er bannaður, nema með leyfi varpeiganda

Friðlýst æðarvörp skal auðkenna með áberandi hætti, þar sem því verður við komið. Í óbyggðum eyjum og hólmum á þetta ekki við. 

Beiðni um friðlýsingu skal koma frá landeiganda, ábúendum eða umráðamanni æðarvarps. Ákvörðun um friðlýsingu æðarvarps skal birt í Lögbirtingablaðinu og gildir í 10 ár frá birtingu.

Gjald

Beiðni kostar 11.000 kr. sem greiðist af umsækjanda.

Birting í Lögbirtingablaði hefur einnig í för með sér kostnað sem umsækjandi greiðir.

Umsóknarferli

Senda þarf beiðni um friðlýsingu til sýslumanns í því embætti þar sem varpið er staðsett. 

Fylgigögn

  • Viðurkennt kort eða loftmynd þar sem mörk varpsins eru sýnd á skýran hátt.

  • Sýslumaður getur krafist staðfestingar tveggja kunnugra manna um að æðarvarp sé á umræddu svæði eða að líklegt sé að koma megi þar upp æðarvarpi.

Sýslumaður tekur á móti beiðni og greiðslu og aflar staðfestingar byggingarfulltrúa á því hvort aðstöðu sé rétt lýst í beiðni. 

Sé beiðni samþykkt útbýr sýslumaður auglýsingu í Lögbirtingablaðið. Umsækjandi greiðir kostnað við auglýsinguna. 

Kærufrestur

Heimilt er að kæra ákvarðanir sýslumanns til Umhverfis- og auðlindarráðuneytisins innan þriggja mánaða frá möttöku.

Skoða auglýsingar um friðlýst æðarvörp.

Lög og reglugerðir

  • Reglugerð nr. 252/1996 um friðlýsingu æðarvarps og fleira.

  • Lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Beiðni um friðlýsingu æðarvarps

Þjónustuaðili

Sýslu­menn