Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Tilkynning um vinnuslys

Atvinnurekendum ber að tilkynna Vinnueftirlitinu um öll vinnuslys þar sem starfsmaður verður óvinnufær í a.m.k. einn dag, auk dagsins sem slysið varð, eða lætur lífið.

Með vinnuslysi er átt við skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við vinnu sem veldur áverkum, heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga.

Tilkynning til Vinnueftirlitsins um vinnuslys