Fara beint í efnið

Skráning trúfélags eða lífsskoðunarfélags

Hægt er að skrá trú- eða lífsskoðunarfélag til að fá réttindi og skyldur gagnvart lögum. Það er gert með því að senda inn umsókn á truoglif@syslumenn.is eða senda bréflega á: 
Sýsluskrifstofuna á Siglufirði
Gránugötu 4-6
580 Siglufirði

Skilyrði

Forsendur fyrir skráningu

 • Trúfélags er að um sé að ræða félag sem leggur stund á átrúnað eða trú með merkingarbærum hætti 

 • Lífsskoðunarfélags er að um sé að ræða félag sem miðar starfsemi sína við siðferðisgildi og mannrækt.

 • Félag þarf að hafa náð fótfestu og hafa virka og stöðuga starfsemi

 • Félag þarf að geta annast athafnir eins og hjúskaparvígslu, nafngift og útför

 • Að félaginu þurfa að standa hið minnsta 25 lögráða einstaklingar sem eru búsettir á Íslandi.

 • Forstöðumaður félags þarf að vera 25 ára að aldri hið minnsta og búsettur á Íslandi

Upplýsingar sem þurfa koma fram í umsókn

Við skráningu þarf að tilgreina:

 • heiti félags

 • heimilisfang

 • nöfn stjórnarmanna og forstöðumanns ásamt kennitölum

Fylgigögn

Með umsókninni þarf að skila inn:

 • Félagatal þar sem fram koma nöfn, kennitölur og heimili félagsmanna.

 • Stefnuskrá og/eða trúarkenningar félagsins.

 • Lög félags og samþykktir þess.

 • Áætlanir um starfsemi félagsins.

 • Reglur sem gilda um ráðstöfun fjármuna félagsins.

Eftir að umsókn hefur verið móttekin og gögn yfirfarin þarf að leita umsagnar frá ráðgefandi nefnd og því getur ferlið tekið nokkurn tíma. Þegar umsögn nefndarinnar liggur fyrir er tekin ákvörðun um hvort félagið fái skráningu eða ekki. Verði skráning samþykkt getur félagið hafið starfsemi. Ef skráningu er synjað er hægt að kæra málið til dómsmálaráðuneytis