Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Brottfallin reglugerð felld brott 31. des. 2012

1226/2011

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1025/2008, um sjúkradagpeninga.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðanna "1.232 kr." kemur: 1.275 kr.
  2. Í stað orðanna "337 kr." kemur: 349 kr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 13. mgr. 32. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, öðlast gildi 1. janúar 2012. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 567/2011, um breytingu á reglugerð nr. 1025/2008, um sjúkradagpeninga.

Velferðarráðuneytinu, 22. desember 2011.

Guðbjartur Hannesson.

Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.