Fara beint í efnið

Prentað þann 22. jan. 2022

Breytingareglugerð

1156/2019

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1200/2016, um húsnæðisbætur, með síðari breytingum.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað "9%" í 1. mgr. kemur: 11%.
  2. Tafla greinarinnar verður svohljóðandi:
Fjöldi heimilismanna Frítekjumörk m.v. árstekjur
1 4.020.975 kr.
2 5.318.064 kr.
3 6.226.026 kr.
4 eða fleiri 6.744.861 kr.

2. gr.

Í stað "6.500.000 kr." í 15. gr. reglugerðarinnar kemur: 8.000.000 kr.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er á grundvelli 4. mgr. 17. gr., 4. mgr. 18. gr. og 4. og 5. tölul. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 30. gr. laga um húsnæðisbætur, nr. 75/2016, skal gilda frá og með 1. janúar 2020 um húsnæðisbætur sem greiddar eru vegna leigu íbúðarhúsnæðis frá og með þeim degi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 24/2019, um breytingu á reglugerð nr. 1200/2016, um húsnæðisbætur, með síðari breytingum.

Félagsmálaráðuneytinu, 16. desember 2019.

Ásmundur Einar Daðason.

Gunnhildur Gunnarsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.