Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

859/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 140/2008 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

1. gr.

Í stað "Sauðárkróki" í 3. gr., 2. mgr. 5. gr., 1. mgr. 14. gr. og 6. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar komi: Norðurlandi vestra.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 7. gr. laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19 5. maí 1988, öðlast gildi þegar í stað.

Innanríkisráðuneytinu, 29. september 2016.

F. h. r.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Hermann Sæmundsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.