Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

760/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár nr. 1170/2012 með síðari breytingum.

1. gr.

Við b-lið 2. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Fari vinningsupphæð "Ofurtölunnar" yfir 50 milljónir evra verður þeirri fjárhæð sem umfram er bætt við sama útdrátt fyrir 1. vinningsflokk.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um talnagetraunir nr. 26/1986, öðlast gildi 8. september 2016.

Innanríkisráðuneytinu, 30. ágúst 2016.

Ólöf Nordal.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.