Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

634/2018

Reglugerð um breytingu á reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla, nr. 1150/2008, ásamt síðari breytingum.

1. gr.

Í stað orðanna "32. gr. a" í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar kemur: 33. gr. a.

2. gr.

4. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

3. gr.

G-liður 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 32. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla, öðlast þegar gildi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 15. maí 2018.

Lilja D. Alfreðsdóttir.

Ásta Magnúsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.