Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

573/2011

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1218/2008, um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

a. Í stað "350.000 kr." í 5. mgr. kemur: 300.000 kr.

b. Í stað "82.184 kr." í 6. mgr. kemur: 88.841 kr.

c. Í stað "113.902 kr." í 6. mgr. kemur: 123.128 kr.

2. gr.

Í stað "49.702 kr." í 2. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar kemur: 53.728 kr.

3. gr.

Í stað "113.902 kr." í 2. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar kemur: 123.128 kr.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 7. mgr. 13. gr., 5. mgr. 18. gr., 5. mgr. 19. gr. og 35. gr. laga nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 120/2009, öðlast þegar gildi og skulu hækkanir skv. b. og c. lið 1. gr., 2. gr. og 3. gr. gilda frá og með 1. júní 2011.

Velferðarráðuneytinu, 6. júní 2011.

Guðbjartur Hannesson.

Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.