Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Málflutningsleyfi fyrir Landsrétti

Hægt er að sækja um leyfi til málflutnings fyrir Landsrétti hjá Sýslumanninum á Norðurlandi eystra. 

Skilyrði

  • Hafa haft málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi í fimm ár. 

  • Hafa flutt 25 mál fyrir héraðsdómi eða sérdómstóli.

  • Að minnsta kosti 15 af þessum málum þurfa að hafa verið einkamál sem fullnægja skilyrðum um áfrýjun til Landsréttar.

  • Sýna fram á að umsækjandi sé hæfur til að öðlast réttindin með prófmálum sem er munnlegur flutningur fjögurra mála fyrir Landsrétti, þar af að lágmarki tvö einkamál.

Kostnaður

Kostnaður fyrir leyfið er 11.000 krónur og skal leggja það inn á reikningsnúmer: 0348-26-000001, kennitala 680814-0820.

Ferlið

Fyrst þarf að leggja inn beiðni hjá Sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Það má senda annaðhvort á logmenn@syslumenn.is eða bréflega til:
Sýslumannsins á Norðurlandi eystra
Gránugötu 4-6
580 Siglufirði

Með beiðninni þarf að fylgja yfirlit yfir þau mál sem viðkomandi hefur flutt munnlega og vottað af viðkomandi héraðsdómstól.

Standist umsækjandi fyrstu þrjú skilyrðin veitir sýslumaður vottorð þess eðlis og getur þá lögmaður leitað eftir því við Landsrétt að fá að flytja prófmál.

Að prófmálum loknum þarf aftur að sækja um að fá leyfið útgefið hjá sýslumanni. Það er gert bréflega eða með tölvupósti og þarf að fylgja með vottorð frá Landsrétti um að viðkomandi hafi staðist flutning prófmála.

Undanþágur

  • Hafi lögmaður 1. janúar 2018 lokið þremur prófmálum fyrir Hæstarétti má veita honum málflutningsréttindi fyrir Landsrétti

  • Hafi lögmaður 1. janúar 2018 lokið tveimur prófmálum fyrir Hæstarétti má veita honum málflutningsréttindi fyrir Landsrétti þótt hann flytji þar einungis eitt prófmál 

  • Hafi lögmaður 1. janúar 2018 lokið einu prófmáli fyrir Hæstarétti má veita honum málflutningsréttindi fyrir Landsrétti þótt hann flytji þar aðeins tvö prófmál

Kæruréttur

Hafni sýslumaður útgáfu vottorðs til prófmála eða útgáfu leyfis er hægt að kæra þá ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins.