Fara beint í efnið

Húsnæðismál

Fasteignamat, beiðni um endurmat

Fasteignamat er gangverð, umreiknað til staðgreiðslu, miðað við heimila og mögulega nýtingu á hverjum tíma, sem ætla má að eignin hefði í kaupum og sölum í febrúarmánuði næst á undan matsgerð.

Endurmat á fasteignamati

Sé eldri húsum breytt, t.d. ef byggð hefur verið sólstofa, breytist matið. Einnig ef hlutfallstölur í fjöleignarhúsi breytast t.d. með gerð eignaskiptayfirlýsinga. Beiðni um endurmat tekur bæði til gildandi mats og til fyrirhugaðs mats næsta árs, þegar það liggur fyrir.

Beiðni um endurmat á fasteignamati

Þjónustuaðili

Þjóð­skrá Íslands