Fara beint í efnið

Akstur og bifreiðar

Endurveiting ökuréttar

Sækja um endurveitingu ökuréttar

Umsókn um endurveitingu ökuréttinda má afhenda lögreglustjóra, óháð því hvar á landinu umsækjandi hefur búsetu.

Hafi ökuréttindi verið afturkölluð vegna læknisfræðilegra ástæðna, vegna notkunar ávana- eða fíkniefna eða annarra sljóvgandi efna, eða vegna ónógrar reglusemi skal leggja fram læknisvottorð. Hafi afturköllun ökuréttinda varað þrjú ár eða lengur er það skilyrði fyrir endurveitingu að umsækjandi standist hæfnispróf. Lögreglustjóri getur ef sérstaklega stendur á ákveðið að ekki þurfi að gangast undir hæfnispróf.

Hafi ökuréttindi verið afturkölluð vegna þess að hlutaðeigandi stóðst ekki hæfnispróf eða hæfnisprófið fór ekki fram má endurveiting fyrst fara fram að hlutaðeigandi standist nýtt hæfnispróf.

Nánar um reglur við endurveitingu ökuréttar á vef sýslumanns.

Sækja um endurveitingu ökuréttar

Þjónustuaðili

Sýslu­menn