Fara beint í efnið

Brennuleyfi

Umsókn um brennuleyfi

Sækja þarf um leyfi til að brenna bálköst ef bálköstur sem á að brenna er stærri en einn rúmmetri. 

Kostnaður

Leyfið kostar 11.000 kr. og skal það greitt inn á reikning embættis sýslumanns í því umdæmi sem brennan á að fara fram.

Umsókn

Í umsókninni þarf meðal annars að koma fram:

 • fyrirhuguð stærð og staðsetning bálkastar

 • hvaða efni fyrirhugað er að brenna

 • hvernig útbreiðsla elds verður takmörkuð

 • nafn og kennitala ábyrgðarmanns

 • upplýsingar um áætlaða tímasetningu brennu

 • upplýsingar um aðgang að slökkvivatni, viðbúnað leyfishafa og viðbragðsáætlun

Fylgigögn

Áður en sótt er um leyfi fyrir brennu þarf að útvega eftirfarandi gögn:

 • Starfsleyfi eða umsögn heilbrigðisnefndar þar sem fram kemur mat á umhverfislegum þáttum og hugsanlegum áhrifum á nágranna.

 • Umsögn slökkviliðs þar sem fram kemur mat á útbreiðsluhættu, hvort viðbragðsráðstafanir umsækjanda séu nægjanlegar og hvort þörf sé á öryggisvakt.

 • Staðfesting vátryggingafélags á ábyrgðartryggingu vegna brennunnar (ef þess er krafist).

Umsóknina þarf að senda til embættis sýslumanns í því umdæmi sem brennan á að fara fram. Sýslumaður fer yfir umsóknina og gefur út leyfisbréf ef öll skilyrði eru uppfyllt.

Hlutverk leyfishafa og ábyrgðarmanns

 • Leyfishafi og ábyrgðarmaður þurfa báðir að vera á staðnum þegar brennan fer fram. 

 • Leyfishafa ber að tilkynna slökkviliðsstjóra og lögreglu með að minnsta kosti 24 klukkustunda fyrirvara áður en kveikt er í brennunni. Í flestum tilfellum er nóg að gera það með tölvupósti. 

 • Ábyrgðarmaður eða fulltrúi hans á að vera á staðnum á meðan móttaka efnis fyrir bálköstinn stendur yfir. 

 • Ábyrgðarmaður á líka að sjá um hreinsun á brennusvæði fyrsta virka dag eftir að brenna er kulnuð og eigi síðar en á öðrum degi frá því að kveikt er í bálkesti.

 • Við brennu skal gæta ýtrustu varkárni og gæta þess að valda ekki óþarfa ónæði eða óþægindum.

Eldvarnareftirlit slökkviliðs sér um eftirlit með brennum, hvert í sínu umdæmi. 

Kærufrestur

Heimilt er að kæra ákvarðanir sýslumanns til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins innan þriggja mánaða frá móttöku.

Lög og reglugerðir

Umsókn um brennuleyfi

Þjónustuaðili

Sýslu­menn