Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Barnabætur

Barnabætur eru ákveðin upphæð sem greidd er til foreldra með hverju barni fram að 18 ára aldri.

Með hverju barni innan 18 ára aldurs greiðast tekjutengdar barnabætur. Ekki þarf að sækja um barnabætur.

Upphæð barnabóta fer eftir tekjum foreldra, hjúskaparstöðu og barnafjölda. Skattayfirvöld annast útreikning barnabóta sem grundvallast á skattframtali.

Hafi foreldrar skilið að skiptum greiðast barnabætur því foreldri sem barnið hefur lögheimili hjá.

Barnabætur eru greiddar út ársfjórðungslega: 1. febrúar, 1. maí, 1. júlí og 1. október.

Barnabætur eru greiddar út af Fjársýslu ríkisins. Þær teljast ekki til tekna og eru ekki skattskyldar. Barnabætur má ekki taka upp í skattaskuldir einstaklinga.

Beiðni um leiðréttingu

Umsókn þarf að berast Skattinum í síðasta lagi 28. febrúar 2020.

Leiðrétting fyrirframgreiddra barnabóta 2020

Börn með lögheimili erlendis

EES-barnabætur. Fyrir börn sem ekki eru með varanlega heimilisfesti á Íslandi og eru á framfæri ríkisborgara frá ríki innan hins Evrópska efnahagssvæðis, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum.

Umsókn um barnabætur á Íslandi 2020

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Skatt­urinn