Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Breytingareglugerð

1664/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Neytendastofu.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglugerðarinnar:

  1. Orðin "aldrei lengur en" í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.
  2. Orðið "aðeins" í 2. mgr. fellur brott.
  3. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Bráðabirgðaumboð er hægt að framlengja einu sinni til eins árs ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi sem varða ekki aðilann.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 44. gr. laga nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 28. desember 2021.

F. h. ferðamála-, viðskipta- og menningarmálaráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Daði Ólafsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.