Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

1454/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1143/2019, um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði.

1. gr.

Í stað "14.500 kr." á þremur stöðum í 6. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar kemur: 14.000 kr.

2. gr.

6. tl. 2. mgr. 12. gr. og IV. kafli reglugerðarinnar falla brott.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 25. gr., 1. mgr. 29. gr. og 55. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum, öðlast gildi frá og með 1. janúar 2021.

Heilbrigðisráðuneytinu, 28. desember 2020.

F. h. r.

Ásta Valdimarsdóttir.

Guðlín Steinsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.