Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

1413/2020

Reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 451/2013 um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar.

1. gr.

Í stað "50%" í 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. kemur: 57%

2. gr.

Í stað orðanna "1. janúar 2019 til og með 31. desember 2020" í 2. málsl. 21. gr. kemur: 1. janúar 2021 til og með 31. desember 2021

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 20. gr., 1. mgr. 29. gr., 2. mgr. 38. gr. og 55. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2021.

Heilbrigðisráðuneytinu, 28. desember 2020.

F. h. r.

Ásta Valdimarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.