Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

1410/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011.

1. gr.

Í stað ártalsins "2021" í 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða kemur: 2023.

2. gr.

Í stað ártalsins "2021" í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II kemur: 2022.

3. gr. Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 64. og 67. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 18. desember 2020.

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.