Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

1280/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1200/2014 um móttöku á úrgangi og farmleifum frá skipum.

1. gr.

Í stað viðauka II, Tilkynningar um úrgang og farmleifar í skipum, kemur nýr viðauki II sem birtur er með reglugerð þessari.

2. gr. Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í k- og l-lið 6. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2015/2087 frá 18. nóvember 2015 sem breytir viðauka II við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og farmleifum.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 20. desember 2016.

F. h. r.

Hugi Ólafsson.

Helga Jónsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.