Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Brottfallin reglugerð felld brott 1. jan. 2022

1237/2019

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 950/2007, um ættleiðingarstyrki.

1. gr.

Í stað "719.980 kr." í 5. gr. reglugerðarinnar kemur: 745.179 kr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 1. mgr. 7. gr. laga nr. 152/2006, um ættleiðingarstyrki, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2020. Frá sama tíma fellur brott reglugerð nr. 1198/2017, um breytingu á reglugerð nr. 950/2007, um ættleiðingarstyrki.

Félagsmálaráðuneytinu, 19. desember 2019.

Ásmundur Einar Daðason.

Bjarnheiður Gautadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.