Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

1164/2020

Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 960/2016 um gæði eldsneytis.

1. gr.

2. málsliður 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar falli brott.

2. gr.

2. málsliður 2. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar falli brott.

3. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1513 frá 9. september 2015 um breytingu á tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis og um breytingu á tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 13. tl. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 25. nóvember 2020.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.