Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

1164/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skilyrði gjafsóknar og starfshætti gjafsóknarnefndar, nr. 45/2008, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað orðsins "innanríkisráðuneytinu" í 1. gr. reglugerðarinnar kemur: dómsmálaráðuneytinu; og í stað orðsins "Hæstaréttar" í sömu grein kemur: æðra dómstigs.

2. gr.

Í stað orðsins "innanríkisráðuneytið" í 1. mgr. 3. gr. og í 12. gr. og í stað orðsins "innanríkisráðuneytinu" í 1. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar kemur, í viðeigandi beygingarfalli: ráðuneytið.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðsins "Hæstarétti" í 1. málsl. 1. mgr. kemur: æðra dómstigi.
  2. Í stað orðsins "niðurstöðu" í 1. málsl. 1. mgr. kemur: dómsniðurstöðu.
  3. Orðið "héraðsdóms" í 1. málsl. 1. mgr. fellur brott.
  4. Orðin "í héraðsdómi" í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.
  5. Í stað orðsins "Hæstarétti" í fyrirsögn greinarinnar kemur: æðra dómstigi.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðsins "innanríkisráðuneytinu" í 1. málsl. 1. mgr. kemur: ráðuneytinu.
  2. Á eftir orðinu "dómstóli" í 2. málsl. 1. mgr. kemur: og dómstigi.
  3. Orðin "hvort hún gildir fyrir héraðsdómi eða Hæstarétti" í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.

5. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 3. málsl. 2. mgr. 125. gr. og 1. mgr. 126. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, sbr. 7. gr. laga nr. 72/2012, öðlast gildi 1. janúar 2018.

Dómsmálaráðuneytinu, 13. desember 2017.

Sigríður Á. Andersen.

Haukur Guðmundsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.