Fara beint í efnið

Prentað þann 24. jan. 2022

Stofnreglugerð

1122/2017

Reglugerð um dómþinghár.

1. gr.

Umdæmi héraðsdómstóla annarra en Héraðsdóms Suðurlands skal vera ein dómþinghá.

Umdæmi Héraðsdóms Suðurlands skiptist í eftirfarandi dómþinghár:

  1. Þinghá sem tekur til sveitarfélaganna Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, Ásahrepps, Flóahrepps, Bláskógabyggðar, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Hrunamannahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hveragerðisbæjar, Sveitarfélagsins Ölfuss og Sveitarfélagsins Árborgar.
  2. Þinghá sem tekur til Vestmannaeyjabæjar.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga um dómstóla, nr. 50/2016, öðlast gildi 1. janúar 2018. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð um dómþinghár og þingstaði, nr. 395/1998, með síðari breytingum.

Dómsmálaráðuneytinu, 5. desember 2017.

Sigríður Á. Andersen.

Haukur Guðmundsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.