Fara beint í efnið

Prentað þann 27. nóv. 2021

Breytingareglugerð

1083/2014

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1025/2008 um sjúkradagpeninga.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað fjárhæðarinnar "1.373 kr." kemur: 1.414 kr.
  2. Í stað fjárhæðarinnar "376 kr." kemur: 387 kr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 13. mgr. 32. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2015. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1188/2013, um breytingu á reglugerð nr. 1025/2008, um sjúkradagpeninga.

Velferðarráðuneytinu, 2. desember 2014.

Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra.

Sveinn Magnússon.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.