Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Breytingareglugerð

1082/2015

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 438/2015 um greiðslu kostnaðar vegna áfengis- og vímuefnameðferðar hjá sjálfstætt starfandi þjónustuveitendum sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands.

1. gr.

Í stað "31. desember 2015" í 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. kemur: 31. desember 2016.

2. gr.

Í stað "31. desember 2015" í 12. gr. kemur: 31. desember 2016.

3. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 18. gr., 2. mgr. 38. gr. og 55. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, öðlast þegar gildi.

Velferðarráðuneytinu, 17. nóvember 2015.

Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra.

Guðrún Sigurjónsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.