Fara beint í efnið

Prentað þann 4. des. 2021

Stofnreglugerð

1057/2009

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2010.

1. gr.

Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar, með síðari breytingum, og greiðslur samkvæmt 63. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2010:

Lífeyristryggingar kr. á mánuði kr. á ári
Ellilífeyrir skv. 1. mgr. 17. gr. 29.294 351.528
Örorkulífeyrir skv. 4. mgr. 18. gr. 29.294 351.528
Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. 21.657 259.884
Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. 29.294 351.528
Barnalífeyrir skv. 6. mgr. 20. gr. 21.657 259.884
Aldurstengd örorkuuppbót (100%) skv. 2. mgr. 21. gr. 29.294 351.528
Tekjutrygging ellilífeyrisþega skv. 2. mgr. 22. gr. 92.441 1.109.292
Tekjutrygging örorku-, slysa- eða endurhæfingarlífeyrisþega skv. 3. mgr. 22. gr. 93.809 1.125.708
Annað kr. á dag kr. á mánuði kr. á ári
Vasapeningar skv. 8. mgr. 48. gr. 41.895 502.740
Dagpeningar utan stofnunar skv. 9. mgr. 48. gr. 2.280
Fyrirframgreiðsla meðlags skv. 1. mgr. 63. gr. 21.657 259.884

2. gr.

Fjárhæðir bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2010:

kr. á mánuði kr. á ári
Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum skv. 2. mgr. 2. gr. 6.269 75.228
Mæðra- og feðralaun með þremur börnum eða fleiri
skv. 2. mgr. 2. gr. 16.300 195.600
Barnalífeyrir skv. 1. mgr. 3. gr. 21.657 259.884
Umönnunargreiðslur (100%) skv. 1. mgr. 4. gr. 117.176 1.406.112
Makabætur og umönnunarbætur (80%) skv. 5. gr. 98.482 1.181.784
Dánarbætur skv. 1. mgr. 6. gr. 32.257
Dánarbætur skv. 2. mgr. 6. gr. 24.165 289.980
Endurhæfingarlífeyrir skv. 1. mgr. 7. gr. 29.294 351.528
Heimilisuppbót skv. 8. gr. 27.242 326.904

3. gr.

Fjárhæð bóta samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 170/2009 um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða skal vera sem hér segir fyrir árið 2010:

kr. á mánuði kr. á ári
Uppbót vegna reksturs bifreiðar skv. 1. mgr. 2. gr. 10.828 129.936

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007 um almannatryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2010.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 21. desember 2009.

Árni Páll Árnason.

Ágúst Þór Sigurðsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.