Fara beint í efnið

Prentað þann 29. jan. 2022

Breytingareglugerð

1007/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1100/2006 um vörslu og tollmeðferð vöru, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, svohljóðandi:

  1. Fyrstu sex stafir í tollskrárnúmeri vöru.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 31. gr. tollalaga, nr. 88/2005, með síðari breytingum, öðlast gildi þann 1. janúar 2021.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 30. september 2020.

F. h. r.

Helga Jónsdóttir.

Steinar Örn Steinarsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.