Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

984/2021

Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 1364/2019 um endurgreiðslu kostnaðar vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands.

1. gr.

2. málsl. 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

2. gr.

Í stað dagsetningarinnar "31. ágúst 2021" í 3. gr. reglugerðarinnar kemur: 31. október 2021.

3. gr.

Í stað dagsetningarinnar "31. ágúst 2021" í 10. gr. reglugerðarinnar kemur: 31. október 2021.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 21. gr., 2. mgr. 38. gr. og 55. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðisráðuneytinu, 31. ágúst 2021.

Svandís Svavarsdóttir.

Þórunn Oddný Steinsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.