Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

938/2013

Reglugerð um breytingu á reglugerð um einkaleyfi, nr. 477/2012.

1. gr.

Eftirfarandi breyting verður á 1. málslið 1. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar:

Í stað orðsins "teikningu" kemur: teikningum.

2. gr.

Í stað orðanna "1., 2. og 3. mgr." í 3. mgr. 21. gr. kemur: 1. og 2. mgr.

3. gr.

Eftirfarandi breyting verður á 2. málslið 1. mgr. 37. gr. reglugerðarinnar:

Í stað orðanna "6. mgr. 5. gr." kemur: 8. mgr. 5. gr.

4. gr.

2. málsl. 2. mgr. 96. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Upphafsdagur verndartíma miðast við gildisdag grunneinkaleyfis en lokadagur verndartíma við þann dagafjölda sem vottorð gildir.

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 69. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 11. október 2013.

F. h. r.

Valgerður Rún Benediktsdóttir.

Brynhildur Pálmarsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.