Fara beint í efnið

Prentað þann 27. jan. 2022

Breytingareglugerð

909/2020

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 963/2019, um veiðar með dragnót við Ísland.

1. gr.

Upphaf 15. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Bátum sem eru lengri er 24 metrar eru óheimilar veiðar með dragnót allt árið innan línu sem dregin er milli eftirfarandi hnita:

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 11. september 2020.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Arnór Snæbjörnsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.