Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

895/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1025/2005 um rokgjörn lífræn efnasambönd í málningu, lakki og efnum til lakkviðgerða ökutækja.

1. gr.

Viðauki III við reglugerðina orðist svo:

VIÐAUKI III

Aðferðir sem um getur í 7. gr. reglugerðarinnar.

Viðurkennd aðferð fyrir vörur með allt að 15% massahlutfall rokgjarnra lífrænna efnasambanda þar sem hvarfgjörn þynningarefni eru ekki til staðar.

Færibreyta Eining Prófun
Staðalaðferð Útgáfuár
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda g/l ÍST EN ISO 11890-2 2006

Viðurkenndar aðferðir fyrir vörur með 15% eða hærra massahlutfall rokgjarnra lífrænna efnasambanda þar sem hvarfgjörn þynningarefni eru ekki til staðar.

Færibreyta Eining Prófun
Staðalaðferð Útgáfuár
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda g/l ÍST EN ISO 11890-1 2007
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda g/l ÍST EN ISO 11890-2 2006

Viðurkennd aðferð fyrir vörur sem innihalda rokgjörn lífræn efnasambönd þar sem hvarfgjörn þynningarefni eru til staðar.

Færibreyta Eining Prófun
Staðalaðferð Útgáfuár
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda g/l ASTMD 2369 2003

2. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/79/ESB frá 19. nóvember 2010 um aðlögun að tæknilegum framförum á viðauka III við tilskipun 2004/42/EB Evrópuþingsins og ráðsins um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda, sem vísað er til í tölulið 9 í XVII. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2012, frá 30. mars 2012.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 34. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 19. október 2012.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.