Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

738/2016

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 911/2012 um velferð dýra við aflífun.

1. gr.

5. gr. reglugerðarinnar ásamt fyrirsögn orðast svo:

Viðurlög.

Um brot gegn þessari reglugerð fer skv. X. kafla laga nr. 55/2013 um velferð dýra.

2. gr.

6. gr. reglugerðarinnar ásamt fyrirsögn orðast svo:

Lagastoð.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 21. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 21. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 16. ágúst 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.