Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

712/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 254/2009, um mælifræðilegt eftirlit með ósjálfvirkum vogum.

1. gr.

1. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Gildistími löggildinga voga er tvö ár, nema bílavoga sem er eitt ár.

2. gr. Ákvæði til bráðabirgða.

Bílavogir sem öðluðust löggildingu fyrir gildistöku þessarar reglugerðar halda áður útgefnum gildistíma fram að næstu löggildingu.

3. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 91/2006, um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 31. júlí 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.