Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

705/2011

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 111/2010, um innheimtuhlutfall launa í staðgreiðslu.

1. gr.

Í stað "27%" í 2. gr. reglugerðarinnar kemur: 25,8%.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað "24,1%" í 1. mgr. kemur: 22,9%.
  2. Í stað "24,1% eða 27%" í 2. mgr. kemur: 22,9% eða 25,8%.

3. gr.

Í stað "27%" í 5. gr. reglugerðarinnar kemur: 25,8%.

4. gr.

Í stað "27%" og "33%" í 6. gr. reglugerðarinnar kemur: 25,8% og 31,8%.

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 41. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 27. júní 2011.

F. h. r.

Maríanna Jónasdóttir.

Ingibjörg Helga Helgadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.