Fara beint í efnið

Prentað þann 5. des. 2021

Breytingareglugerð

637/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1227/2019, um innheimtu þinggjalda og jöfnunargjalds á árinu 2020.

1. gr.

Í stað orðanna "og 1. júní" í 1. málsl. ákvæðis til bráðabirgða við reglugerðina kemur: 1. júní, 1. júlí, 1. ágúst og 1. september.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í a-lið 5. gr. laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 25/2020, öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 22. júní 2020.

F. h. r.

Helga Jónsdóttir.

Ingibjörg Helga Helgadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.