Fara beint í efnið

Prentað þann 29. jan. 2022

Breytingareglugerð

633/2009

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1190/2008 um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á töflu í 1. gr.:

a. Í stað "1.315.200" í öðrum lið ákvæðisins kemur: 480.000.
b. Við áttunda lið ákvæðisins bætist: 2.575.220.
c. Á eftir áttunda lið ákvæðisins kemur nýr liður sem orðast svo:
Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna skv. 3. málsl. 2. mgr. 22. gr. 120.000.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 69. gr., sbr. 70. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 6. júlí 2009.

Árni Páll Árnason.

Ágúst Þór Sigurðsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.