Fara beint í efnið

Prentað þann 28. nóv. 2021

Breytingareglugerð

621/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð um kistur, duftker, greftrun og líkbrennslu, nr. 668/2007.

1. gr.

Í stað orðanna "dóms- og kirkjumálaráðuneytinu" og "ráðuneytinu" í 1., 3. og 5. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar kemur: viðkomandi sýslumanni.

2. gr.

Í stað orðsins "ráðuneytisins" í 2. og 5. mgr. 9. gr. og 16. gr. reglugerðarinnar kemur: viðkomandi sýslumanns.

3. gr.

Í stað orðsins "ráðuneytið" í 5. mgr. 9. gr., 17. og 18. gr. reglugerðarinnar kemur: viðkomandi sýslumaður.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 50. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, öðlast þegar gildi.

Dómsmálaráðuneytinu, 16. júní 2020.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

Bryndís Helgadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.