Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

578/2013

Reglugerð um breytingu á skipulagsreglugerð nr. 90/2013.

1. gr.

Við reglugerðina bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Heimilt er við breytingu á aðalskipulagi, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga, að fylgja ákvæðum eldri skipulagsreglugerðar nr. 400/1998 hvað varðar kröfur um framsetningu skipulagsuppdráttar um tákn, línur og liti ef kröfur reglugerðarinnar eru ekki í samræmi við þau tákn, línur og liti sem fyrir eru í gildandi aðalskipulagi.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 45. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 24. júní 2013.

F. h. r.

Stefán Thors.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.