Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

559/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð um sveinspróf nr. 698/2009.

1. gr.

Á eftir 3. málslið 9. gr. kemur nýr málsliður er orðast svo: Heimilt er að víkja frá þessu skilyrði þegar próftaka felur í sér mikinn viðbúnað fyrir þann er prófið þreytir og hefur í för með sér óeðlilega mikinn tilkostnað sveinsprófstaka.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 30. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla og öðlast þegar gildi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 6. júní 2017.

Kristján Þór Júlíusson.

Ásta Magnúsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.