Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

479/2019

Reglugerð um breyting á reglugerð um skipan og störf starfsgreinaráða, nr. 711/2009.

1. gr.

Eftirfarandi breyting verður á 5. gr. reglugerðarinnar:

Í stað orðanna "einn tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands, einn tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins og tveir tilnefndir af Félagi íslenskra snyrtifræðinga" í 9. mgr. kemur: tveir tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands og tveir tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 og öðlast þegar gildi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 2. maí 2019.

Lilja D. Alfreðsdóttir.

Ásta Magnúsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.