Fara beint í efnið

Prentað þann 23. jan. 2022

Breytingareglugerð

474/2015

Reglugerð um breytingu á reglugerð um Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, nr. 578/2012, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað "31. desember 2014" í fyrri málslið 5. gr. komi: 31. desember 2015.

2. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett á grundvelli laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 20. maí 2015.

Ólöf Nordal.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.