Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

448/2009

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 764/2008 um sameiningu heilbrigðisstofnana.

1. gr.

A-liður 1. gr. orðast svo:

Undir nafninu Heilbrigðisstofnun Vesturlands sameinast eftirtaldar stofnanir frá 1. janúar 2010:

Heilbrigðisstofnunin Akranesi.
St. Franciskusspítali Stykkishólmi.
Heilsugæslustöðin Búðardal.
Heilsugæslustöðin Borgarnesi.
Heilsugæslustöðin Grundarfirði.
Heilsugæslustöðin Ólafsvík.
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík.
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 3. málsl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðisráðuneytinu, 24. apríl 2009.

Ögmundur Jónasson.

Berglind Ásgeirsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.