Fara beint í efnið

Prentað þann 7. des. 2021

Brottfallin reglugerð felld brott 12. ágúst 2021

445/2021

Reglugerð um (13.) breytingu á reglugerð nr. 726/2020, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2020/2021.

1. gr.

2. töluliður töflunnar í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

2. Ýsa 52.419 2.778 49.641

2. gr.

Við töflu í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar bætist ein lína svohljóðandi:

23. Rækja við Snæfellsnes 393 21 372

3. gr.

Á eftir orðunum "litla karfa" í 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur: hlýra.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar og lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 23. apríl 2021.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.