Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Breytingareglugerð

428/2008

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 641/2006, um vörur sem heimilt er að selja í tollfrjálsum verslunum skv. 2. mgr. 104. gr. tollalaga nr. 88/2005.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:

  1. Nýr töluliður, 16. liður, bætist við, svohljóðandi: Drykkjarvatn.
  2. Ný málsgrein, 2. mgr., bætist við, svohljóðandi:

Þá er heimilt að selja einnota burðarpoka í umræddum verslunum.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 3. mgr. 104. gr. tollalaga, nr. 88/2005 og öðlast gildi þegar í stað.

Fjármálaráðuneytinu, 23. apríl 2008.

F. h. r.

Maríanna Jónasdóttir.

Ögmundur H. Magnússon.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.