Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Breytingareglugerð

399/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð, nr. 624/2004 um fæðubótarefni.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðauka 2:

 1. Í hluta A, Vítamín:

  1. Fyrirsögnin "10. FÓLASÍN" fellur brott og í stað hennar kemur "10. FÓLAT"
  2. Eftirfarandi lína bætist við undir fyrirsögninni FÓLAT:

   - kalsíum-L-metýlfólat

 2. Í hluta B, Steinefni, bætist við eftirfarandi lína á undan kúpríkarbónat:

  - ferró bisglycinat

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli nr. 93/1995 og sbr. lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum til innleiðingar á tilskipun 2006/37/EB sem vísað er til í tölul. 54zzi, XII. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2006, þann 22. september 2006.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 20. apríl 2007.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.